Per Opland

Kinesiolog
Per Opland har over 1200 timers utdanning fra ulike kinesiologiretninger siden starten i 1990. Hovedkilden er “Three in One Concepts”/One Brain (Stokes/Whiteside), Pedagogisk Kinesiologi (Annemarie Goldschmidt) og Hjerneserien (Kathie Guhl).
Har praktisert privat (mest) og i skolen i over 30 år. Profesjonell medlem i DNKF (kinesiologforeningen). Er registrert i brønnøysundregistrene som alternativ behandler (REG).   – se også  www.dnkf.no

Privat praksis
i Mo i Rana sentrum ("Bennettbygget"). Tirsdager, etter behov også noen ettermiddager.

Kursinstruktør
Godkjent kursinstruktør i "Pedagogisk Kinesiologi 1 og 2" (Annemarie Goldschmidt) fra juni 2018.
Godkjent instruktør i "Hjernen 1-4" mm (Kathie Guhl) 
Se kursoversikten!

Hypnoterapi og røykestopp
Gjennomførte grunnutdanning i  hypnoterapi ved hypnoseakademiet høsten 2013 Spesialisering: Røykeslutt (Vitakoden, se youtube)
- Se også  www.hypnoseakademiet.no
Tok i 2015 "Conversational Hypnosis Professional Hypnotherapy Training", et 6-dagers kurs utviklet av Igor Ledochovski (se youtube!) 

EFT
Har tatt de tre 4-dagerskursene EFT 1-2-3, se  www.eftakademiet.no    
Fra august 2014 internasjonalt sertifisert som "Practitioner of EFT level 2". 
Kombinerer oftest kinesiologi og EFT.


Grunnskolelærer           
Er pensjonert lærer med praksis fra alle trinn i grunnskolen, de siste årene på barnetrinnet i Rana, bl.a. som sosiallærer. Har arbeidet mye med ulike atferdsvansker, konflikthåndtering, tiltak mot mobbing, miljøarbeid (trivselsledere, elevråd, klassemiljø), sosial  kompetanse, avspenning o.l.

Annen relevant utdanning
- Grunnmedisin (30 studiepoeng)
- VEKS-fag  (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).