Hjerneserien

I 2021 fortsetter Hjerneserien (Kathie Guhl) med "Hjernen 2" i Trondheim (fra 28/1) og i Oslo fra 4/2)
Se info under Kurs