Frustrasjon, aggresjon,depresjon

Når vi støter på store utfordringer/belastninger i livet, kan vi reagere på mange ulike måter. Overskriften beskriver bare noen av de negative sinnstilstandene vi kan gå inn i, og som bidrar til å svekke og hemme oss hvis vi "blir sittende fast" der. - Kinesiologi kan hjelpe oss til å bli bevisst disse tilstandene og velge andre, mer hensiktsmessige tankemønstre og reaksjonsmåter.

Kinesiologi handler faktisk i stor grad om å bli bevisst på bakgrunnen for egne reaksjonsmåter, å se alternative muligheter og gjøre nye valg.

En av de effektive balanseringsteknikkene som brukes i kinesiologien er visualiseringer, der vi ved hjelp av tankens kraft kan erstatte negative minnespor i hjernen med nye, positive bilder.