Toppytelse -"Peak performance"

Vil du øke prestasjonsnivået, yte maksimalt og realisere ditt potensiale?

Med kinesiologi kan vi identifisere og fjerne de ubalansene/traumene som hindrer oss i å nå våre mål.

I arbeidet med klienter er det et viktig poeng å snu fokus fra problemene (det vi vil bli kvitt) til å formulere et positivt mål (hva er det vi ønsker å oppnå?).
All testing og balansering tar utgangspunkt i dette positive målet.

Du trenger ikke å ha et problem!

Mange ressurssterke og balanserte mennesker har brukt kinesiologi for å øke prestasjonsnivået sitt. Flere musikere og idrettsutøvere har brukt og hatt utbytte av metoden. - Metodikken er den samme: Vi formulerer et mål,  og vi kartlegger og balanserer energiblokkeringer som står i veien.