Andre stressrelaterte problem

Det er i prinsippet ingen spesielle grenser for hvilke stressrelaterte problem som kan ha nytte av kinesiologi.

I tillegg til det som er nevnt på sidene over, er hodepine, muskelsmerter, overfølsomhetsreaksjoner, fordøyelsesbesvær, pustevansker, dysleksi og ADHD eksempler på andre symptomer som kan være aktuelle. - Andre temaer/mål kan være å bearbeide/bli kvitt et negativt selvbilde og styrke selvtilliten.

Dette betyr ikke at kinesiologi nødvendigvis kan erstatte andre tiltak/annen behandling, men når klienten er i energimessig balanse, vil han trolig være mer mottakelig for annen hjelp (inkl. kroppens egen evne til selvhelbredelse).
(se avsnittet om "snøballeffekten").