Priser og kontaktinfo

 

Se avsnittene nedenfor for pris på konsultasjoner (timer) og kontaktinfo.

Kurspriser annonseres for hvert enkelt kurs