Hva er hypnoterapi

I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn (underbevisstheten). Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger.

Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter. Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (f.eks. når du ønsker å gå ned i vekt, klarer det kun en stund og så legger på deg igjen, eller du ønsker å slutte å røyke, men ikke får det til.)


Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du settes gjennom induksjonen i en svært avslappet tilstand (transe). Det ubevisste sinn er mer mottagelig for det som blir sagt til deg (suggesjoner); - men kun så lenge du selv aksepterer det som blir sagt, og du er villig til å lytte og slappe av. Du har hele tiden full kontroll over terapiforløpet.
Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, å bli røykfri eller på andre områder.