Stressreduksjon og energibalansering

STRESSREDUKSJON OG ENERGIBALANSERING.

Kurspris:     1500 kr (inkl. kursmateriell)
16 timer (to dager)
Antall deltakere: Minst 6, maks 16

Kursinnhold:
1. "Fri for stress og full av energi". - Noen øvelser fra pedagogisk kinesiologi og Brain Gym

2. Avspenning og visualisering. «Fantasireiser» med positive opplevelser, problemløsning mm.

3. Grunnleggende EFT, «Tapping». Nøytraliser negative følelser og minner som stresser og hemmer, frigjør de positive følelsene og styrk fokus og ro sånn at du kan realisere potensialet ditt. 

Alle kan delta!
Det eneste du trenger for å ha utbytte av kurset, er et åpent sinn! Kurset er praktisk lagt opp, med vekt på at du skal prøve og oppleve de metodene og teknikkene som presenteres. Kurslærerens mål er at du etter kurset skal ha med deg noen redskaper heim som du kan bruke i hverdagen for å takle/redusere/fjerne belastende stress og holde energien i balanse.