Pedagogisk kinesiologi 1 - en metode

Pedagogisk Kinesiologi – en metode.
Av Annemarie Goldschmidt


Pedagogisk Kinesiologi 1

Dette er et begynnerkurs i kinesiologi. –  Selve kurset er på 25 timer. I tillegg er det en skriftlig prøve og en obligatorisk 5-timers veiledet praktisk trening etter kurset. Kursbevis utdeles når alle delene er gjennomført og godkjent.

Det er ingen formelle krav for å delta, men ifølge forfatteren er det en fordel med «interesse for, at lære at arbejde med kinesiologien som et redskab, således at du kan hjælpe dig selv og dine medmennesker, til en bedre funktion i hverdagen.»

Kurspris: 5500kr, inkludert kursmateriell og øvekveld.

Kurset er oppbygd med teori, demonstrasjon og praktisk arbeid. Teorien omfatter bl.a.

  • Mål, formål, verdier og etikk
  • Hjernen og hjernens funksjon
  • Stress og distress
  • Sansesystemene i kroppen
  • Kroppens evne til å huske
  • Om energibegrepet
  • Atferdsbarometeret

Kinesiologiens verktøy, muskeltesting, blir gjennomgått, demonstrert og trent på i praksis.
Du lærer om bruken av innledende tester, å bruke pauselås og å teste tilbake i tid.

(Kurset er også godkjent som forkunnskap for Kathie Guhls kurs om Hjernen).