Hjernen 1

 

«Brain One» - Hjernen 1

Hjernen 1 omhandler hjernens grunnleggende funksjoner, med særlig vekt på hemisfærer, lapper og språksentre. Corpus callosum (hjernebjelken) blir undersøkt i detalj, og spesifikke korreksjoner for bestemte hjerneområder blir introdusert.

Kurset bygger på empirisk vitenskapelig kunnskap kombinert med konsepter fra en rekke spesialiserte kinesiologiretninger. Gammel orientalsk kunnskap om akupressur og 5-element-loven kombineres med vestlig muskeltesting og vurderingsmetoder.

Temaer i Hjernen 1

  • Grunnleggende hjerneanatomi og -fysiologi
  • Funksjonene i høyre og venstre hjernehalvdel (hemisfære)
  • Hjernebjelken (Corpus Callosum)
  • Språksentrene/tale
  • Kamp eller flukt
  • Switching/overbelastning på dypt nivå
  • Hjernefølelser
  • Blomsteressenser
  • Fakta versus Tro
  • Avanserte pauselås-teknikker (stacking)

Forkunnskaper:
Forutsetningen for å delta på Hjernen 1 er First Steps eller 30 dokumenterte timer med grunnleggende kinesiologi-utdanning med standard muskeltestingsteknikker. Hjernen 1 er en forutsetning for Hjernen 2, 3 og 4 og Dyslexia Symposium.

Det forventes at kursdeltakerne kan teste og klargjøre en muskelkrets, og at de kan identifisere og korrigere overbelastning (switching) og blokkering. Stacking, eller å «stable»/sette i krets, vil bli brukt mye og blir gjennomgått grundig på kurset. Det er en fordel (men ikke et krav) å ha en grunnleggende forståelse av chakraer og blomsteressenser.

Omtrent 40% av kurset er forelesning og 60% praksis. Spesifikke balanseringer vil bli gjennomgått og demonstrert i forkant av de praktiske øvelsene.

Dette kurset er på fire dager (32 timer).

Pris:      5500 kr (inkl. materiell), 2750 kr hvis du repeterer (+ ev 500 kr for materiell)


Instruktør:         Per Opland (www.kinesiologi.rana.no)

Kursforfatter:    Kathie Guhl (se http://www.bridgesk.com/)   

Norsk tekst:       Per Opland