Anbefaling fra Annemarie Goldschmidt!

Jeg er stolt over å kunne presentere disse linjene fra Annemarie Goldschmidt til "CV-en" min:

24. januar 2019

Kære Per.

Da du nu er blevet instruktør i såvel ”Pædagogisk Kinesiologi 1 & 2”, som i ”Hjernen, vor største ressource”, vil jeg sende dig nogle linjer, som du måske kan lægge ved dit CV.

Vi har haft kontakt med hinanden siden 1992, hvor jeg var din underviser på Kongsberg på de videregående kurser i ONE BRAIN rækken, og vore møder som instruktør og kursist har været mange siden dengang. Her til sidst i forbindelse med dine instruktøruddannelser, som fandt sted i Trondheim i juni 2018 og i Danmark i januar 2019.

Jeg sætter stor pris på dig, både som kursist, kollega og nu også som instruktør, og jeg beundrer din rolige og fokuserede energi. Jeg ser den i dit arbejde med dine medkursister og i din deltagelse på instruktørkurserne. Så den også, da du arrangerede kursus på Dønna og i Sandnessjøen med mig som underviser og desuden var primus motor i, at jeg blev inviteret til Bodø for at holde kursus om Pædagogisk Kinesiologi for en stor gruppe lærere.

Du har en god evne til at gå i dybden med detaljerne, samtidig med at du har overblik over helheden, og jeg ser, at du formår at videregive din store viden på en let forståelig måde med lune og smil og respekt for den enkelte.

Det er mig en stor glæde at vide, at du nu er med i samarbejdet mellem danske og norske instruktører, og jeg ønsker de norske institutioner, som du kontakter, og som kontakter dig, et stort til lykke med, at du nu står til rådighed med at videregive din viden og store erfaring i forbindelse med forebyggelse af skolevanskeligheder og afhjælpning af de vanskeligheder, som allerede er opstået.

Med stor respekt og et varmt held og lykke med dit arbejde som kinesiolog

 

Annemarie Goldschmidt

Professionel Praktiserende Kinesiolog. Tidl. Skoleleder på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® (1987 til 2016)

Kærvangen 14, DK 2810 Gentofte, Danmark

dkpaed@yahoo.dk