Hjernen 4

 

«Brain Four» - Hjernen 3

Brain Four har på originalspråket undertittelen «Making the connection: Neurotransmitters». Fokuset er på nevroner, synapser, aksjonspotensial, nerveimpulser og på ulike nevrotransmittere (både struktur og fysiologi).
Hjernen 1
Korreksjonsteknikkene er satt sammen for å komme i kontakt med de fysiske, følelsesmessige og energimessige nivåene av hjerneforstyrrelser.


Temaer i Brain Four

  • Anatomien til et nevron
  • Aksjonspotensialet
  • Synapser
  • Nerveimpulser
  • Nevrotransmittere
  • Mental sykdom

Forkunnskaper:
Forutsetningen for å delta på Brain IV er at du har Brain III. Brain IV er en forutsetning for Dyslexia Symposium.

Omtrent 40% av kurset er forelesning og 60% praksis. Spesifikke balanseringer vil bli gjennomgått og demonstrert i forkant av de praktiske øvelsene.

Dette kurset er på 1,5 - 2 dager (12 timer).

Pris:      2000 kr (inkl. materiell), 1000 kr hvis du repeterer (+ ev 250 kr for materiell)

Instruktør: Per Opland (www.kinesiologi.rana.no)

Kursforfatter:     Kathie Guhl (se http://www.bridgesk.com/)  

Norsk tekst:       Per Opland