Kursoversikt

 

Jeg er godkjent instruktør i følgende kurs/kursrekker av Annemarie Goldscmidt og Kathie Guhl:


Av Annemarie Goldschmidt:
- Pedagogisk Kinesiologi – en metode, del 1 og 2


Fra midt på 80-tallet fram til i dag har Annemarie Goldschmidt vært en pioner og foregangskvinne for å spre kinesiologien i Skandinavia. Hun har oversatt og undervist i en rekke kinesiologiretninger, og hun har etablert og drevet ei omfattende og grundig utdanning av kinesiologer gjennom «Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole», som ble etablert i 1987.

Hun hadde tidligere et utstrakt samarbeid med Three In One Concepts, både som oversetter og Advanced Trainer. Hennes oversettelse av Basic One Brain, tilrettelagt for skolebruk bl.a. med tilleggene om motorisk utvikling og dominansforhold, kalte hun «Pedagogisk Kinesiologi». Dette materiellet spilte en viktig rolle for utbredelsen av One Brain-systemet i Skandinavia på 90- og 2000-tallet.

Etter at samarbeidet med Three In One Concepts opphørte utover 2000-tallet, har Annemarie Goldschmidt utviklet et nytt kurskonsept, men har beholdt kurstittelen «Pedagogisk Kinesiologi».

Med stor respekt for bakgrunn og kilder, har hun fornyet og videreutviklet stoffet. Både teorien og testprosedyrene er omfattende og grundige, men samtidig logiske og enkle.

«Pedagogisk Kinesiologi» (PK) er delt i to kurs, PK1 (30 timer) og PK2 (90 timer). 
- Se kursbeskrivelser under det enkelte kurset!

Kursene har vært godkjent i Danmark siden 2014, og ble godkjent også av DNKF i september 2018.

Det betyr at Pedagogisk Kinesiologi kan inngå som en av flere retninger for den som ønsker å utdanne seg til praktiserende, sertifisert og/eller profesjonell kinesiolog etter fagkravene til DNKF.

Pedagogisk Kinesiologi 1 og 2 vil også være en utmerket helhetlig metode å bruke som supplement til annen utdanning, f.eks. i skolen. 
OG, - du kan lære en metode for å hjelpe deg selv, familie, venner og andre til bedre balanse i hverdagen.

 

Av Kathie Guhl:
- Hjernen - vår viktigste ressurs (fire kurs); Hjernen 1, 2, 3, 4
- Seeing Things Differently
- Go With the Flow
- Etikk 

- Se kursbeskrivelser under det enkelte kurset!

- Fra høsten 2023 ansvar for instruktørutdanning i Hjernekursene

Kathie Guhl, grunnlegger av Bridges Kinesiology og medgrunnlegger  av The Brain Wave Organization, har praktisert (kinesiologi) siden 1988. Hun er utdannet ved The International Institute of Applied Physiology i Tucson, Arizona, hvor hun senere underviste, og var en Facilitator for Three In One Concepts of California.

Kathie Guhl jobbet i Melbourne, Australia, og samarbeidet med andre energikinesiologer, barnepsykologer og nevrologer for å hjelpe til med å utvikle en balanseringsteknikk rettet mot å lindre dysleksi og lærevansker hos barn og voksne. Hun har jobbet med topp-profesjonelle innen barnemishandling og omsorgssvikt, og er medforfatter av workshopen Abuse: Seeing Things Differently. I tillegg har Ms. Guhl skrevet fire kurs om hjernens anatomi og fysiologi, en om loven om fem elementer, en annen om dysleksi og hun har vært medforfatter av etikkserien Ethics: Not Rules, Chiron: The Wounded Healer, Persephone og Mentor.

Kathie har lært av og samarbeidet med mange av pionerene i flere kinesiologiretninger og har holdt kurs i USA, Canada, Australia og flere europeiske land.