Kinesiologiutdanning i Nordland 2024

(NB! - Dette tilbudet er foreløpig lagt på is her på Helgeland, bl.a. fordi responsen ikke har vært stor nok. Det som er gledelig, er at fire dyktige nye instruktører fra Trøndelag i løpet av våren vil være sertifisert til å holde disse kursene! - Si fra hvis du ønsker å få kurstilbud derfra, så formidler jeg kontakt!)


Begynnerkurs: Pedagogisk Kinesiologi 1
Videregående: Pedagogisk Kinesiologi 2

Bakgrunn for tilbudet:
Jeg har gjennom årene samarbeidet mye med Berit Madsø Halvorsen i Trondheim om kinesiologiutdanning, både som instruktør og kursarrangør.
Hun har drevet systematisk utdanning i samarbeid med Annemarie Goldschmidt , og jeg har vært med mer sporadisk. Vi har også samarbeidet om å arrangere kurs med amerikanske Kathie Guhl. - Vi er nå begge sertifiserte instruktører i både Pedagogisk Kinesiologi (Goldschmidt) og Hjernekursene (Guhl). Berit underviser også i TFH (Touch for Health).

Vi har et felles mål om å utdanne nye kinesiologer og instruktører sånn at faget skal videreføres og videreutvikles. I Trøndelag er det økende aktivitet og ei god utvikling med ei målbevisst og dyktig gruppe under utdanning. - Min ambisjon er å bidra til ei lignende utvikling også her nord.

Kursinnhold:
Med Pedagogisk Kinesiologi (PK1 og PK2) vil du ha et godt fundament for å komme igang med å praktisere kinesiologi (Se beskrivelse av de enkelte kursene under "Kurs").  - Det er også en god startkompetanse hvis du vil utvikle deg videre til å bli en sertifisert utøver i henhold til fagkravene i DNKF (https://www.dnkf.no/medlemskap)
Etter gjennomført kurs vil vi legge til rette for videre kurs etter interesse og behov, ev i et samarbeid med Trøndelag.

Målgruppe, sted og tid:
Det er ingen formelle krav for å delta, men ifølge forfatteren er det en fordel med "interesse for, at lære at arbeide med kinesiologien som et redskap, således at du kan hjælpe dig seiv og dine medmennesker, til en bedre funktion i hverdagen."
Den primære målgruppa er de som ønsker å praktisere metoden etterhvert, men kurset er også relevant som et rent selvutviklingskurs.