Kinesiologiutdanning i Nordland 2024

Begynnerkurs: Pedagogisk Kinesiologi 1 Mo i Rana 18.-21.januar -24
Videregående: Pedagogisk Kinesiologi 2 I løpet av 2024

Bakgrunn for tilbudet:
Jeg har gjennom årene samarbeidet mye med Berit Madsø Halvorsen i Trondheim om kinesiologiutdanning, både som instruktør og kursarrangør.
Hun har drevet systematisk utdanning i samarbeid med Annemarie Goldschmidt , og jeg har vært med mer sporadisk. Vi har også samarbeidet om å arrangere kurs med amerikanske Kathie Guhl. - Vi er nå begge sertifiserte instruktører i både Pedagogisk Kinesiologi (Goldschmidt) og Hjernekursene (Guhl). Berit underviser også i TFH (Touch for Health).

Vi har et felles mål om å utdanne nye kinesiologer og instruktører sånn at faget skal videreføres og videreutvikles. I Trøndelag er det økende aktivitet og ei god utvikling med ei målbevisst og dyktig gruppe under utdanning. - Min ambisjon er å bidra til ei lignende utvikling også her nord.

Kursinnhold:
Med Pedagogisk Kinesiologi (PK1 og PK2) vil du ha et godt fundament for å komme igang med å praktisere kinesiologi (Se beskrivelse av de enkelte kursene under "Kurs").  - Det er også en god startkompetanse hvis du vil utvikle deg videre til å bli en sertifisert utøver i henhold til fagkravene i DNKF (https://www.dnkf.no/medlemskap)
Etter gjennomført kurs vil vi legge til rette for videre kurs etter interesse og behov, ev i et samarbeid med Trøndelag.

Målgruppe, sted og tid:
Det er ingen formelle krav for å delta, men ifølge forfatteren er det en fordel med "interesse for, at lære at arbeide med kinesiologien som et redskap, således at du kan hjælpe dig seiv og dine medmennesker, til en bedre funktion i hverdagen."
Den primære målgruppa er de som ønsker å praktisere metoden etterhvert, men kurset er også relevant som et rent selvutviklingskurs.

PK1 planlegges i Mo i Rana, men for de tre helgene i PK2 blir tid og sted bestemt i samarbeid med gruppa, bl.a. avhengig av hvor de fleste kommer fra.
Minimum antall deltakere: 6

Informasjonsmøter?
Hvis du samler minst fem interesserte på ditt sted, kan jeg komme og demonstrere og informere. - Ta kontakt for å avtale!

Priser og påmelding

 Kurs

 Omfang

 Tidspunkt

 Påmeldings-
 frist

 Pris

 "Earlybird"pris 
 ved påmelding...

 PK 1

 30 timer

 18.-21.januar
 2024

 1.desember -23

 5.500kr
(inkl.materiell)

 .. før 15.10.23:
    - 5.000kr

 PK 2

 90 timer

 mai/juni
 august/sept.
 oktober/nov.

 14 dager før   første kurshelg

 15.000kr
(inkl.materiell)

 .. før 01.02.24:
    - 14.000kr

Hvis du repeterer, betaler du halvparten av ordinær pris (kursmateriell ikke inkludert).

Du melder deg på
Pedagogisk Kinesiologi 1 ved å betale depositum på 1000 kr til Helgeland Pedagogisk Kinesiologi AS, kontonr 15063080087.
Merk innbetalingen "Depositum PK1". (- Depositumet returneres hvis det ikke blir kurs.)
Resten av kursavgiften betales før første kursdag. 
For PK2 betales kursavgiften i tre rater, før hver kurshelg.

Har du spørsmål: Send sms til 48106915 eller epost til peropland55@gmail.com / (per_opland@yahoo.no)