Hva er kinesiologi

På heimesida til kinesiologforeninga,
www.dnkf.no  , står det bl.a.:


”Kinesiologi betyr læren om bevegelse og er utviklet i USA som en sammensmelting av den vestlige verdens viten og filosofi med den orientalske verdens viten om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter……….” (les mer!)

 
Det er i dag omlag 50 ulike kinesiologiretninger
 verden over.   - Noen linker:

 www.3in1concepts.us
 Three in One Concepts  (Stokes/Whiteside)

 www.kinesiologiuddannelse.dk/ 
 Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole (Annemarie Goldschmidt)

 www.bridgesk.com   Bridges Kinesiology (Kathie Guhl)
 
 www.neuro-training.com  Neuro Training (Andrew Verity)

 www.iask.org  
 International Association of Spezialized Kinesiologists