"Learning can be easy"

 Without stress learning can be easy!
“Uten stress kan det være lett å lære”


Dette er tittelen på en av bøkene til (nå avdøde) Gordon Stokes, en av grunnleggerne av ”One Brain”-systemet, (en retning av kinesiologien).

En av tingene han var spesielt opptatt av, var læring og lærevansker.

Gjennom systematiske observasjoner gjennom mange år fant han ut at læringsblokkeringer svært ofte skyldes stress i læringsøyeblikket, og at stresset kommer tilbake hver gang den samme aktiviteten gjentas. – Uten at en blir kvitt stresset, vil gjentatte repetisjoner av aktiviteten ha minimal læringseffekt.
(I skolen kan vi se mange eksempler på slike læringsblokkeringer).

Stokes samlet en del kinesiologiske korreksjons-teknikker, og viste hvordan en med systematisk bruk av disse teknikkene kan redusere stresset og øke læringseffekten.

Gjennom en kinesiologisk muskeltest kan en kartlegge presist hva eleven har bruk for for å bli kvitt blokkeringer og stress. - Dette er den mest presise og effektive metoden.