Fobier

De fleste fobier skyldes stressreaksjoner/traumer fra tidligere i livet. Det kan være opplevelser vi er bevisst klar over, men som regel er traumene forlengst glemt eller fortrengt, og angsten er uforklarlig for bevisstheten. Ofte ligger de grunnleggende årsakene tidlig i barndommen.

Den gode "nyheten" er at "kroppen husker alt". Ved hjelp av muskeltesten kan vi "teste tilbake i tid", identifisere årsakene og gjenopprette balansen.

Det er mange eksempler på at folk i løpet av 2-3 balanseringer har lagt bak seg "livslange" fobier som flyskrekk, vannskrekk, høydeskrekk, angst for edderkopper o.a.